6.10.2013

Dirty Pimp Three o'clock at Fujiten #001
rider
HIRO, MICK, MASATO, YUTARO, SHOMA, 34, MICHAEL, SHUNSHI, YOSUKE